Kiosker och kioskplatser

Fastighetsaffärsverket har några kioskbyggnader i sin besittning. Största delen av de kiosker som ligger på stadens mark ägs av privata personer.

Hyresavtalen för kioskerna och kioskplatserna ingås för en bestämd tid. Nya kioskplater hyrs ut genom anbud. Uppförande av kiosker kräver bygglov.

Service kategorier: