Ett bostadsområde i utkanten av stan

Klosterbacken är Åbos enda enhetliga trähusområde som undgick storbranden år 1827. Tvåhundra år senare står byggnaderna fortfarande kvar på sina ursprungliga platser. Klosterbacken låg i utkanten av staden, och därför var tomtmarken billig här. Backen blev bostadsområde för stadens mindre bemedlade invånare, och man levde länge i självhushållning som på landsbygden.

Klosterbacken, Åbo. Hj Renvall 19.8.1912. Foto: Åbo museicentralens fotografiska samlingar.

Klosterbackens hus och gårdar vittnar om 1700–1900-talets levnadssätt. De första invånarna byggde sig en liten stuga. Så småningom byggde man ut sina gårdar med flera rum och gårdsbyggnader. Under årens lopp bytte gårdarna ägare, de reparerades och förnyades. När Klosterbacken blev museum återställdes hemmen till att motsvara tiden före Åbo brand.