Klosterbacksborna

Bland Klosterbackens första invånare på 1700-talet nämns bland annat en skomakare, sjömän, brädbärare, packare och väktare med sina familjer. På 1800-talet flyttade flera timmermän hit, som hade yrkeskunskap att bygga sig en egen stuga. Gårdsägarna byggde också hyresrum, som gav en extra inkomst. 

Invånarna hade brokiga bakgrunder och yrken, och på Klosterbacken bodde en cirkusakrobat och en orkestermusiker, lösdrivare och krogvärdinnor. Ägoförhållandena och i synnerhet hyresförhållandena växlade tätt. Familjer med många barn kunde bo i ett enda rum. Trots att området beboddes främst av den mindre bemedlade befolkningen fanns här även välbärgade hushåll. I början av 1900-talet utgjordes majoriteten av invånarna av hyresgäster, ofta ensamboende kvinnor och äldre. 

Efter musealiseringen bodde många hyresgäster kvar, sida vid sida med museet. På området finns fortfarande några hus som är i privat bruk. 

Du får höra mera om Klosterbacksborna och deras berättelser i museet.

En Klosterbacksfamilj på farstutrappan, före detta invånarna Eija och Jarmo Halonen med sina föräldrar året 1958. Foto: Åbo museicentral, fotografiska samlingarna.