Hus och gårdar

Klosterbackens hus och gårdar berättar om 1700- och 1800-talens bostadskultur. De första klosterbacksborna byggde sig ett litet hem. Så småningom byggdes husen till med kammare, bodar, vedlider och kanske till och med ett stall. 

En port ledde in i de kringbyggda gårdarna. Skylten ovanför talade om adressen. Gatorna hade inte namn under tiden före Åbo brand, och husen hade inga egentliga adresser. Kvartersnamnet och tomtens nummer ledde besökaren rätt. 

Stugan var det viktigaste rummet. Där arbetade man, åt och sov. Maten kokades över öppen els och bröd bakades ett par gånger om året i den stora bakugnen.

An efter bytte husen ägare, de reparerades, förnyades och byggdes till. Enligt tidens mode brädfodrades stockväggarna, fönster förstorades och hemmet gjordes vackert med målfärg och tapet. Då Klosterbacken inreddes till museum återfick interiörerna utseendet från tiden före storbranden år 1827.

Stadsdel/Område: