Klosterbacken och byggnaderna

Klosterbacken är det enda enhetliga trähusområde, som skonades från Åbo brand 1827 och bevarats till våra dagar. De mer än 200 år gamla husen står kvar på sina ursprungliga ställen. Klosterbacken låg i utkanten av staden, där tomtmarken var billig. Området blev populärt bland mindre bemedlade stadsbor. Här levde man länge nästan som på landet och i självhushållning. 

Efter storbranden fick Åbo en ny stadsplan, där brandskyddet stod i fokus. De små, tätt intill varandra liggande trähusen skulle enligt denna plan rivas. På grund av rivningshotet förföll området så småningom, och allt fler husägare flyttade från Klosterbacken. Åbo stad löste in husen ett efter ett. 

Området gjordes senare till ett friluftsmuseum, för att så kunna bevara det för stadens historia så viktiga området. I stugorna och kamrarna placerades ett hantverkmuseum, som presenterar stadshantverket i Åbo. Syftet var att upprätthålla kunskapen om olika hantverksyrken genom museiverkstäder och arbetsdemonstrationer. Dessutom inreddes heminteriörer, som visar levnadssätt och boende på 1800-talet. 

Den 29 juni 1940 öppnade Hantverksmuseet på Klosterbacken för allmänheten. Museiområdet omfattar 14 gårdar med ungefär 80 museiinteriörer.