Lär och upplev

Upptäck Klosterbacken 

I Klosterbackens museikvarter får du bekanta dig med stadslivet förr och Klosterbackens historia ur många olika synvinklar. På Klosterbacken finns det massor att känna och uppleva för besökare i åldrar! 

Hemmen och verkstäderna berättar om livet på Klosterbacken och hantverkarnas vardag sett genom ögonen på människor som bodde här under olika tider. På sommaren kan du träffa hantverkare och annat folk, fullt upptagna med arbete och vardagssysslor.  

Temarummen ger mera bakgrund om Klosterbackens historia: 

  • Inledningsutställningen belyser Klosterbackens historia i koncis form. 
  • Under eget tak är en vägledning till hur och med vilka tekniker man byggde stugorna på backen. 
  • I hemmahamn och fjärran land ger en inblick i Åbos sjöfartshistoria och om sjömännen som bodde på Klosterbacken. 
  • Bild från en sten berättar om stentryckarkonsten och Åbo stentryckeris historia. 

Lilla Klosterbacken bjuder på rum för stoj och lek! Besökare i alla åldrar är välkomna att bekanta sig med historien och vardagen på Klosterbacken genom att ta i och klura ut själv. 

Tillgängligare rutt 

Från museibutikens gård startar en markerad, lättare stig genom museikvarteret. Broschyren som du får i kassan visar ut en lättillgängligare rutt genom sex av områdets gårdar. I broschyren finns dessutom information om området.

Utställningen om krogarnas historia är tillgänglig med ramp till exempel för dig som rör dig med rullstol.