Ögonfröjd och skördeglädje

Sommartid blommar pelargoner och svartahavsrosor i museets fönster. I rabatterna hittar besökaren gamla perenner såsom löjtnantshjärta, akleja, malva och olika liljor. 

Gårdarnas nyttoväxter minnar om självhushållning och ett lantligt levnadssätt. På Klosterbacken odlar museet potatis och rovor samt örter och kryddväxter såsom libsticka, pepparrot och gräslök. På området trivs fortfarande bärbuskar och äppelträd, som tidigare invånare har planterat. 

I tobaksgårdens tobaksland odlas Virginiatobak, som trivs också på våra nordliga breddgrader. I många gårdar frodas malörten, vars starka doft håller malen på avstånd.