Verkstäderna och hantverkarna

Då museets verkstäder inreddes i Klosterbackens hus bidrog olika yrkeskårer med sin sakkunskap. De donerade föremål och till och med hela verkstäder till museet. Många av verkstäderna är i användning sommartid, då olika hantverkare arbetar här. 

Det Gyllene Äpplets gille är en viktig volontärgrupp för museet. Gillet är en förening som samlar museets hantverkare. Det fick sitt namn efter ett internationellt turismpris, som Hantverksmuseet beviljades år 1984. 

Olika hantverksyrken är representerade bland Gillets medlemmar. Här finns också mera ovanliga och nästan bortglömda hantverk. Under hantverksdagarna i augusti samlas medlemmarna i museet och ger arbetsdemonstrationer i verkstäderna.