Kollektivtrafik

Föli

Föli, Åbonejdens kollektivtrafik, erbjuder lättanvänd och smidig kollektivtrafik i sex kommuner. I Föli ingår Åbo, St Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

Föli ansvarar för organiseringen av kollektivtrafik i området och för främjandet av dess driftsförhållanden, planerar tidtabeller, biljettpriser och ansvarar för passagerarinformation och marknadsföring av kollektivtrafik. Föli upphandlar transporttjänsten från en operatör som blivit utvald genom konkurrensutsättning. Åbonejdens kollektivtrafiknämnd besluter om frågor gällande kollektivtrafiken.

Tidtabeller, rutter och annan information kan hittas på adressen www.föli.fi

Seutu+

Med Seutu + -biljetten från NTM-centralen i Egentliga-Finland kan du betala för resor på linjerna till och från Pargas, Pemar, Aura och på Virmo-Nousis-Masku linjerna. Seutu+ används som betalningsmedel för både grundresor och för fortsättnings- och bytesresor på Föli-området. Seutu+ -biljetter säljs i Seutu+ applikationen och på servicepunkterna.

  • Seutu+ (seutuplus.fi): tidtabeller t.ex. till Aura, Virmo, Nousis, Masku, Pemar och Pargas och mer information om Seutu+-biljetter

Regionaltrafik utanför Föli

Busstrafik för långa sträckor

Rutter och tidtabeller för långdistansbussar kan hittas på Matkahuolto.fi:

Tåg

I Åbo finns tre tågstationer som upprätthålls av VR: centralstationen, Kuppis järnvägsstation samt Åbo hamn.
Länkarna nedan tar dig till en karta över var tågstationerna är belägna.

Funikularen

Funikularen är ett hinderslöst samfärdsmedel varmed man kan åka upp till Kakolabacken, dit det inte är möjligt att åka kollektivt på något annat sätt. Funikularen åker mellan Slottsgatan och Granitborgsgatan på adressen Slottsgatan 55b.