Kollektivtrafik

Ändringar i kollektivtrafiken

Cirka 30 procent av dem som besöker Åbo centrum rör sig med kollektivtrafik. Vid Salutorget som fungerar som centrum för busstrafiken stiger folk på bussen 22 000 gånger om dagen.

Busstrafiken på det nya Salutorget styrs till två gator, Auragatan och Eriksgatan. Väntplatserna på busshållplatserna blir bredare och åtkomsten till hållplatserna förbättras genom att man bygger nya övergångsställen. Vid torget omvandlas Universitetsgatan till en gå- och cykelgata och busshållplatsen för chartertrafik flyttas till Auragatan.

På grund av förnyelsearbetet på Salutorget kan det vara nödvändigt att tillfälligt flytta kollektivtrafikrutter och -hållplatser i närheten av torget. På denna webbplats berättas i fortsättningen hur torgets förnyelsearbete påverkar kollektivtrafikrutterna, hållplatserna och tidtabellerna under olika tider.

Stadsdel/Område: