Kolneutralitet och resursklokhet

Hiilineutraalius ja resurssiviisaus -tunnusgrafiikka

Åbo vill ta smarta och hållbara steg. Detta är tätt sammankopplat med planerna för att uppnå stadens klimatmål. Åbo stads mål är att vara kolneutralt innan 2029. För att nå detta mål ska växthusgasutsläppen i Åboregionen minskas med minst 80 procent från nivån 1990 fram till 2029.

I samarbete med stadens samarbetsparter förbinder vi stadsborna och stadens intressentgrupper att gå med i arbetet för att uppnå målet för kolneutralitet. Samtidigt skapar vi och tar i bruk verksamhetsmodellen för investeringar och anskaffningar som staden gjort i utvärderingen av miljö- och livscykeleffekter.

Stadens livskraft och tillväxt bör grunda sig på en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar grund. Vi tillämpar resursklokhetens principer om utsläppsfrihet, avfallsfrihet och en hållbar användning av naturresurser innan 2040.

Läs mera på www.turku.fi/sv/kolneutraltabo

Kolneutralitet och resursklokhet var ett av insatsområdena för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Ytterligare information:

Klimatdirektör Risto Veivo