1,5 graders liv-kampanjen

Häftigt svala Åbo!

Häftigt svala Åbo (Kylmääki Turus) är sloganen för Åbo stads klimatkampanj. Den berättar om den stolthet Åbobor har i deras hemstad, hemstaden som är en föregångare i klimatfrågor. Den berättar också om samarbete - vi kan alla vara med och göra Åbo kolneutral till 2029. Så låt oss tillsammans säga hejdå till den globala uppvärmningen.

Vad skulle kunna vara din klimatåtgärd?

En gemensam klimatkampanj för hela staden

Åbo stads mål är att vara kolneutral år 2029 och efter det är målet att vara klimatpositivt, det vill säga ha en svalkande effekt på atmosfären. Det är ett djärvt mål och alla stadsbor behövs. Ett 1,5 graders liv är en kampanj som Åbo vill använda för att uppmuntra invånare och företag att göra klimatvänliga val. Gärningar kan vara små och enkla vardagsgärningar, revolutionära uppfinningar eller något däremellan.

Det är också bra att komma ihåg att ett klimatvänligt liv inte handlar om att ge upp allt och leva i misär, det ger också god hälsa och välbefinnande i våra liv och skapar i bästa fall nya affärsverksamheter.

Vad skulle kunna vara din klimatgärning? Bekanta dig med de klimatlösningar som erbjuds av de som medverkar i kampanjen.

Kampanjens hashtags är #hiilineutraali2029 #turku #kylmääki

Åbo stad och koncernsamfund är med i kampanjen

Åbo Energi, Arkea, Föli, Beyond Challenge 2030-vetenskapstävlingen, Biblioteket, Åbo klimatteam, Ekotuki, Visit Turku, Museicentralen, Forum Marinum, Åbo yrkeshögskola, TVT Asunnot Oy, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Turun Seudun Vesi, Turun seudun puhdistamo, Åbo Vattenförsörjning, Studentbystiftelsen i Åbo, Östersjöutmaningen och VASO (Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy).

Åbosamfundet är kampanjens fadder.

Kampanjen bygger på klimatavtalet från Paris, som syftar till att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader

Den genomsnittliga globala temperaturen har redan stigit med ungefär en grad jämfört med förindustriell tid. Med den nuvarande globala utsläppstrenden är vi på väg mot en värld med en medeltemperatur som är förhöjd med mer än tre grader. När de genomförs kommer de nuvarande klimatavtalen och kolneutralitetsmålen att ta oss mot en 2 graders uppvärmning.

Om vi ​​vill nå 1,5 graders målet kräver det brådskande åtgärder från alla. FN:s medlemsstater, inklusive Finland, har förbundit sig till Parisavtalet. Åbo är också starkt engagerad i sitt mål att vara en kolneutral stad år 2029. Det finns flera olika sätt att uppnå ett 1,5 graders liv. Hållbara val som passar dig varierar beroende på din livssituation, preferenser och livsstil. Det finns flera sätt att leva klimatvänligt!