För företagen

Våra mål

Åbo har satt som mål att vara kolneutral året 2029 och efter det binda kol mer än området producerar som utsläpp. Målet är utmanande och det kan heller inte nås med bara stadens åtgärder. Med i utsläppsminskningen behövs invånarna, företagen och samfunden!

Mer om klimatmålet och klimatplanen

Klimatförändringen utmanar företagen och hela samhället på ett nytt sätt. Den förvandlar både hela sektorer och verksamheten i enskilda företag.

Klimatavtalet i Paris förpliktar världens länder att avsevärt minska sina utsläpp. Finland strävar efter kolneutralitet år 2035 och Åbo före året 2029.

En kolsnål affärsverksamhet och cirkulära ekonomin får därför en allt större betydelse i framtiden. Marknaden behöver kolsnåla lösningar och de medför redan nu ekonomiska besparingar och konkurrensfördelar för företagen. Hållbara lösningar är en viktig del av affärsverksamheten i Åboregionen.

Företagen får många slag av nytta från klimatarbetet:

  • Ekonomiska besparingar
  • Konkurrensfördelar
  • Ansvarsfullhet och tolerans

Besparingar på energi och materialen förbättrar direkt affärsverksamhetens resultat. Cirkulära ekonomins lösningar förvandlar igen för sin del de i värdekedjan förekommande ineffektiviteten och spillet till möjligheter för affärsverksamhet. Utvecklingen av nya kolsnåla lösningar medför konkurrensförmåner och en image som föregångare. Ansvarsfullhet är också ett viktigt värde för företagen då konsumenterna kräver allt mera naturvänliga produkter.

För företagen: bygga nätverk med kommunen förbättrar företagets marknadsposition. Källa: Finlands miljöcentral.

Mera information om företagens och kommunernas samarbete på Kolneutralt Finland - webbplatsen (på finska).