Delta

Företag, kom med och göra ett kolneutralt Åbo! Kom med i klimatteamet och berätta din klimatåtgärd  via detta Webropol-formulär (på finska)

 Åbo stads klimatteam är ett till Åboregionens aktörer riktat samfund vars ändamål är att göra förebyggandet av klimatförändringen samhälleligt. Som kapten för klimatteamet verkar Saku Koivu.

Vi samlar en databas över företagens och samfundens klimatåtgärder samt skriver om dem i 5 frågor om klimatåtgärder- serien.

Med att dela din klimatåtgärd är du med i att göra ett kolneutralt Åbo och i att inspirera andra aktörer att komma med i klimatarbetet. 

Klimatåtgärden måste genuint sänka klimatgasutsläppen antingen direkt eller indirekt. Därtill önskas att de

  • förverkligar ansvarsfullhet
  • främjar hållbara innovationer och affärsverksamhet 
  • ökar medborgansa möjligheter att delta i att förebygga klimatförändringen.

 

 
 

YTTERLIGARE INFORMATION

Behöver du sparrning för att börja en effektiv klimatåtgärd? Har du något att fråga om att fylla i  Klimatåtgärd -formuläret 

LÄTAR DU EFTER SÄTT ATT STARTA UTSLÄPPSMINSKNINGEN?