Företagens och samfundens klimatåtgärder

Åbo stad kallar alla företag och samfund i Åbo med i att göra Åbo kolneutralt. 

I databasen Kolneutralt Åbo 2029 hittar du de deltagande samfundens och företagens klimatåtgärder.

Eller bläddra i databasen nedan