För invånaren

ETT 1,5 GRADERS LIV

Med ett 1,5 graders liv menas en klimatvänlig livsstil som stöder klimatmålen. Målet med klimatavtalet i Paris är att stoppa uppvärmningen av klimatet vid 1,5 grader.

Det finns inte ett rätt sätt at leva hållbart! Vardagens val som passar en själv varierar enligt livssituationen, egna preferensser och livskrets. 

Ett klimatvänligt liv skapas tillsammans. Förändringarna som behövs för det händer på individens, samhällets och politiska beslutsfattandets nivåer. Åbo stad har som mål att vara kolneutral året 2029. Läs mera om vilka nyttor stadens klimatarbete skapar för hela området och stadsborna.

 

Det finns många sätt att leva hållbart ur klimatets synvinkel. Största delen av klimatutsläppen orsakas av hur vi bor, äter, rör på oss och konsumerar.

De här helheterna har största påverkan på våra klimatutsläpp:  

  • Vad vi väljer att äta har en betydelse! Klimatvänliga grönsaker lönar det sig att lägga till på tallriken även för hälsofördelarnas skull.  
  • Använd så mycket som möjligt dina egna muskler eller kollektivtrafiken för att röra på dig. 
  • Köp bara vad du behöver. Försök först att hitta det begagnat, eller genom att hyra eller låna.  
  • Var medveten om ditt energibruk. Du kan ta det här som en mindfulnessövning, som hjälper dig spara pengar. Kom ihåg att även varmt vatten, påkopplad elektronik och en hög rumstemperatur är energi.  
  • Dela tipps till vänner och grannar då du hittar nya sätt att leva hållbart. För en ärlig dialog om vad som funkar för dig och vad som inte gör det.  

Åbo som strävar efter kolneutralitet erbjuder sina invånare på förnybar energi och möjligheter till koldioxidsnål rörelse, vilka gör ett 1,5 graders liv möjlig för stadsborna. Klimatlösningar underlättar även vardagslivet och förbättrar trivsamheten i staden.

Staden kan inte ensam minska på alla utsläppen på sitt område men behöver invånarna och företagen med. För att vi skulle nå målen för klimatavtalet i Paris att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader, borde hushållens utsläpp minska betydligt. Om alla levde som vi i Finland, skulle det behövas naturresurser motsvarande fyra jordklot. 

Då största delen av våra utsläpp bildas i vår vardag, har vi en bra möjlighet att minska på dem i vårt dagliga liv. Ett gott exempel kan också uppmuntra människorna i närkretsen, på arbetsplatsen, i husbolagen eller i fritidsaktiviteter att göra hållbara val i vardagen.  

Grundprinciperna för en hållbar vardag är enkla. Sitras livsstilstest hjälper i att räkna ditt kolfotspår eller dina egna klimatemissioner och ger tips till ett eget liv med mindre utsläpp.

Se klimattipsen som passar dig: