Komma igång utan utsläpp

Då du väljer fortskaffningsmedlet gör du ett stort beslut även för kolavtryckets del. Trafiken och resandet orsakar mer än en femtedel av en typisk finländares kolavtryck.

Varje åbobo beslutar dagligen hur hen gör sina vardagliga färder.

Med vardagens sträckor kan du påverka avsevärt på klimatbelastningen. Varje åbobo väljer dagligen med vilket fordon hen gör sina färder.

Största delen av åboborna bor närmare än en halv timmes cykelresa från centrumet. Att öka på cyklandet och att oftare färdas till fots i vardagen är lätt för de flesta åbobor och en snabb klimatgärning.

 

 • Plocka från tipslistan ditt eget klimathållbara sätt att färdas:
 • Börja använda kollektivtrafiken - även gradvis med att varje vecka lägga till en kollektivtrafikdag
 • Pröva på samåkning
 • Har din arbetsgivare redan personalbiljetten i bruk?
 • Distansarbeta om ditt arbete och din arbetsgivare möjliggör det
 • Planera cykelrutten för din vardagsfärd 
 • Kombinera Föli-cyklarna till dina vardagliga färder
 • Tänker du skaffa dig en bil? Väg alternativen. Hurdana vardagliga färder gör du på veckonivå? Är det möjligt att göra färden med kollektivtrafiken eller kanske med en elcykel? Om du behöver en bil, har du bekantat dig med utsläppssnålare alternativen eller leasing-bilar?

Hur reser jag?

Utsläppen från flygtrafiken växer globalt i rekordtakt då det har uppskattats fördubblas under nästa 15 åren. Förminskningen av utsläppen i flygbranschen är inte tillräckligt snabbt med hänsyn till våra klimatmål utan vi måste också avsevärt minska på flygandet.

Såhär kan du minska på utsläppen från flygandet

 • Kan du låta bli att flyga? Tänk efter om resan är nödvändig eller om du kunde göra den på ett annat sätt?
 • Är det möjligt att byta semestermålet så att du kan nå det per tåg?
 • Kan du tänka dig, att om du har flugit på semester två gånger om året, så skulle du resa bara en gång och stanna längre? På så sätt halverar du dina flygresor.
 • Kan du hitta ett resmål som är närmare?
 • Använd direkta flyg.
 • Är expertresan, -seminariet eller exkursionen nödvändiga? Kunde man skaffa informationen på ett annat sätt?
 • Om flygandet är nödvändigt, kompensera kolutsläppen

VISSTE DU ATT?

Elbussarnas antal stiger märkvärt i Åbo de kommande åren. En välfungerande kollektivtrafik är en del av lösningen till trafik med låga utsläpp.

Omständigheterna för cykling utvecklas och cykelvägarna förbättras ständigt för att man kunde åka cykel året runt.