Nycklar till klimathållbart boende

Gör ett livstilstest och ett klimatlöfte

Boendet producerar ungefär en tredjedel av en typisk finländares emissioner.

Vi lever i kalla Norden, så boendet förbrukar energi. Med att bygga och bo klimatvänligt kan vi minska på klimatgasutsläppen märkvärt. 

Nedanför finns tips med vilka du kommer väl i farten i klimatvänliga boendet.

  • Jag har planer på att flytta. Hur mycket utrymme behöver jag egentligen? - med att undvika onödiga kvadrater i min lägenhet påverkar jag betydligt på mitt kolavtryck.

VISSTE DU ATT?

90 % av hemmen i Åbo värms med fjärrvärme. Fjärrvärmen avstår helt från kol senast 2021. Redan nu är värmeproduktionen nästan helt baserad på förnybara energikällor.