Klimatstaden Åbo

Kolneutral 2029

Åbo genomför klimatplanen som stadsfullmäktige godkände i juni 2018. Planen fastställer åtgärderna som behövs för att nå kolneutralitetsmålet. 

Åbo deltar i ett världsomfattande samarbete för stävjandet av klimatförändringen. Vi är aktivt med i FN:s klimatmöten samt i städernas egna globala ICLEI-organisation. Vi rapporterar årligen om vårt klimatarbete via CDP-systemet, varvid våra resultat förs upp som en del av FN:s klimatregister.

Åbo förändrar klimatet till det bättre och hjälper oss alla att vara agenter för förändringen Kolneutralt Åbo görs tillsammans!

År 2029 producerar staden inte mera några utsläpp till atmosfären.Efter det är målet att vara klimatpositivt eller kylande av atmosfären, som första stad i Finland.  

Åbo vill vara en av världens bästa klimatstäder.

 

 

 

 

Då Åbo når kolneutraliteten år 2029, är staden också trivsammare som levnadsomgivning och en hälsosammare plats att bo i. Energin produceras med förnybara energiformer och kollektivtrafiken är fungerande och har låga utsläpp. Miljö- och klimatkriterierna tas i beaktande i all stadens verksamhet. Det medför att stadsluften är ren och vida grönområdena garanterar stadsbornas trivsel och naturens mångfald. Klimatlösningarna gör vardagen smidig för stadsborna.

Åbo är en klimatexperternas stad där vi söker efter klimatlösningar tillsammans med företag, samfund och läroverk. Områdets gemensamma klimatarbete gör Åbo till en ännu bättre plats att bo och bedriva företagarverksamhet i. I företagens verksamhet är den cirkulära ekonomin i centrum vilket garanterar att naturtillgångar inte överförbrukas och att resurser cirkulerar hållbart.  

Åbo stad kan som en organisation minska hälften av områdets utsläpp till exempel med att investera i hållbar energi och infrastruktur och koldioxidsnål trafik samt genom att främja cirkulära ekonomin.Till resten av utsläppsminskningen behövs samfundens, invånarnas och företagens deltagande.