Cirkulär ekonomi och resursklokhet

Mera information om cirkulär ekonomi

Åbo stad medverkar också aktivt i internationellt samarbete kring cirkulära ekonomin:

Åbo är en föregångare för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

Åboregionens cirkulära ekonomi och resurskloka lösningar utvecklas i en lokal samarbete.

Cirkulära ekonomin är en central del av stadens klimatpolitik och man kan inte nå klimatmålen utan tänkande baserat på cirkulära ekonomin.  

En resursklok stad tar också i beaktande indirekta utsläppen från produktionen och konsumtionen vilkas minskning kräver en snabb omväxling till cirkulära ekonomin. Med indirekta utsläpp menas utsläpp som bildas i produktens värdekedja och bildas i olika skeden under dess livscykel: i produktionen av råmaterialet, produktionen av produkten, transporten och distributionen samt slutligen då produkten förvandlas till avfall. 
 

I cirkulära ekonomin stannar materialen och produkterna i kretsloppet så länge som möjligt och konsumtionen baserar sig i en allt större del i användandet av tjänster, delning, att hyra och i återvinning. Enligt Sitra erbjuder cirkulära ekonomin Finska ekonomin en växtpotential på 1,5 - 2,5 miljarder euro årligen: I Finland finns såväl den skolningsnivån som behövs som också teknologikunnandet.