Exempel på cirkulär ekonomi i Åboregionen

Goda exempel på cirkulär ekonomi i Åbo finns till exempel i parker för cirkulär ekonomi som också kallas för industriella symbioser. Smart Chemistry Park (på finska), som verkar i Reso, samlar under samma tak aktörer inom kemiindustrin och verkar samtidigt som en innovationsplattform, där man utvecklar cirkulära ekonomins lösningar för industrins biprodukter. I Topinpuisto återför man med olika cirkulära ekonomins lösningar stadsbornas avfall tillbaka i kretsloppet som resurser och energi.

I stadscentret belägna Kakolabackens avloppsreningsverkets verksamhet grundar sig på cirkulära ekonomin. Reningsverket producerar mer än tiodubbelt den energimängden den förbrukar och förbättrar dessutom Skärgårdshavets stånd. Avloppsvattnets värme tas tillvara och används som fjärrvärme och -kyla. Av avloppsslammet produceras biogas på Gasums anläggning.

Bekanta dig med Åboregionens exemplar på cirkulär ekonomi. Exemplen är på engelska.