Vägkarta för resursklokhet

Turussa kiertotaloutta vauhditetaan yhteistyöllä – #CircularTurku -tiekartta valmistelussa

I Åbo påskyndas cirkulära ekonomin i samarbete - #CircularTurku -vägkartan i beredning

I Åboregionen finns en märkvärdig mängd verksamhet som främjar cirkulära ekonomin. Enligt Centret för framtidsforskning vid Åbo universitet finns det i området 700 aktörer inom cirkulära ekonomin varav 270 företag. Dessutom finns det starkt kunnande om cirkulära ekonomin både i forskning och skolning.

Åbo stad bereder i samarbete med regionens aktörer i cirkulära ekonomin som bäst  Vägkartan i resursklokhet - Circular Turku - för att påskynda hela regionens övergång till cirkulära ekonomin. Vägkartan bereds i en omfattande regional samarbete. Som en kompanjon är också ICLEI (Local Governments for Sustainability)-nätverket, som hjälper med att göra vägkartan till en internationellt skalbar modell.  Arbetet med vägkartan görs med stöd från Sitra (på finska).

Läs mera om Åboregionens lösningar i cirkulära ekonomin och om samarbetet med vägkartan i rapporten Circular Turku.

För valda fokusområden bearbetas som bäst bland annat målsättningar och indikatorer för uppföljningen. Fokusområden är:

  • Matkedjan och näringskretsloppen: 
  • Byggnader och byggandet
  • Energisystemet
  • Transport och logistik
  • Vattenkretslopp

Genomgående teman såsom till exempel samarbete med näringslivet och offentliga anskaffningar är i en väsentlig roll i vägkartan.

Åboregionen fungerar som ett exempel för sådana städer och regioner runt om i världen, som vill starta sitt arbete med cirkulär ekonomi och göra mera målinriktad klimatpolitik. Åbo delar också med sig de bästa cirkulära ekonomins verksamhetssätt med till exempel japanska städer.