Beredskap

Åbo bereder sig på risker klimatförändringen hämtar med sig och påverkningar den har med en strävan att utveckla sig som en mera klimathållbar stad. De största klimatriskerna i Åbo anknyter sig till akuta stora regnmängder, stormar och översvämningar samt till en snabb ekologisk förändring. De mest märkvärdiga helheter av anpassningsåtgärder är:

  • Att öka klimatkunskap
  • Byggandet och hantering av vatten
  • Att trygga ekosystemen
  • Anpassningsprojekter
  • Att stöda samhörighet

Beredskapsåtgärderna berör hela samhället. Klimatförändringens globala konsekvenser kan leda till ett allt större antal klimatflyktingar till vilket även Åbo måste bereda sig till. Åbo är som en helhet en stad som tål ganska väl klimatförändringen och kan bereda sig effektivt på riskerna och påverkningarna.

Skogarna och grönområdena i Åbo är också märkvärda resurser i att de binder koldioxid från atmosfären och jämnar ut effekterna av stora akuta regnmängder.