Energi

Förnyandet av energisystemet

Energianvändningen och produktionen (värme, avkylning och elektricitet) orsakar största delen, ungefär hälften, av utsläppen i Åbo (årets 2020 situation). 

Åbo stadskoncernen med kompanjoner har satsat mångsidigt på att förnya energisystemet.  Tack vare uppdateringen har fossila energins andel minskat och energieffektiviteten förbättrats - även mängden utsläpp från energin och andelen av Åboregionens utsläpp har minskat snabbt särskilt för fjärrvärmens del.

Energiomställningen minskar utsläppen

Förutom att förflytta till förnybar energi är det viktigt att satsa på energieffektivitet och energisparande. En effektiv och ansvarig energianvändning minskar märkvärt på koldioxidutsläppen:

  • Åbo stad har anslutit sig till Kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) för att förbättra energieffektiviteten i sina fastigheter och för att svara på Åbo stads och Finlands energisparningsmål.
  • I projektet 6Aika Energikloka städer (på finska) utvecklas och piloteras lösningar som stöder  energieffektivitet och smart energianvändning tillsammans med företag och användarna av byggnaderna.
  • Med hjälp av Åbo stads lokaltjänsternas Kolneutralitetens vägkarta samt energiledarskap svarar fastigheterna i stadens ägo för koldioxidneutraliteten.
  • I Smart and Wise -spetsprojektet utvecklas en smart styrning av byggnaden där byggnadens energianvändning anpassas till nyttjandegraden och andra omständigheter.

Även stadsbornas roll i energiomvändningen växer i och med nya teknologiska lösningar. Med stadsbornas energiomställning främjades tillgängligheten av nya energilösningar. Målet är att det i nära framtiden skulle finnas att tillgå olika slags uppmuntrande finansieringsmodeller såsom gröna lån och att tröskeln till stadsbornas energiinvesteringar skulle bli märkvärt lägre: Till exempel skrevs en guide “Minustako aurinkoenergian tuottaja?” för att stöda solenergins handledande och beviljande av tillstånd (på finska).

Med tanke på stadens åtgärder kräver energiomvändningen också nya smarta energilösningar som utvecklas kontinuerligt:

Att avstå från stenkol

Åbo Energi tillsammans med sina kompanjoner har investerat cirka 350 miljoner euro åren 2014-2020 i energireformen och investeringarna fortsätter fortfarande. Som resultatet av förnyelsen slutar användandet av stenkol i grundproduktionen under år 2021 (målår 2025 i Åbo stads klimatplan). Utvecklingsstegen har beskrivits mer i detalj i Åbo Energis Vägkarta till kolneutral energi (på finska).

Åbo Energis produktionsformer av förnybar energi (på finska):

Vatten- och vindkraft:

  • Delägarskap  och avtal om produktion i Finland och Norge 

Solenergi:

Bioenergi och utnyttjandet av spillenergi

  • Pelletsanläggningen i Luolavuori
  • Biovärmecentralen i Oriketo
  • Nådendals kraftverk
  • Artukais ångvärmecentral
  • Kakolabackens värmepumpanläggning

Kommande energilösningar:

Läs mer: