Ta kontakt

Åbo stads klimatteam

 

 

Risto Veivo, klimatdirektör 
Styrning av klimat- och miljöpolitik, energipolitik samt hållbar utveckling 

Miika Meretoja, specialsakkunnig  
Begränsning av och beredskap för klimatförändringen, klimatkunskap och rapportering, forsknings- och utvecklingspartnerskap 

Liisa Lahti, projektchef 
Circular Turku Cirkulära ekonomins vägkarta - projektet (på finska) 

Niina Ruuska, projektchef 
Kolneutrala företagsområden och företagens klimatåtgärder 

Lotte Suveri, projektsakkunnig 
Resursklokhet och klimatprojekt 

Outi Laikko, projektchef, specialsakkunnig 
Näringsliv och kompetens, cirkulär ekonomi, Ilpo - klimatpositiva företagsområden och värdekedjor -projektet (på finska) 

Risto Lahtinen, informatör 
Kommunikation och kampanjer