Koloniträdgårdar

Åbo stad har koloniträdgårdar i Illois, Peltola och Kuppis. Trädgårdarna i Kuppis och Peltola är fullt utbyggda, i Illois finns det däremot gott om utrymme.

I Peltola sköts utarrenderingen självständigt av koloniträdgården.

I Kuppis och Illois ingår staden ett arrendeavtal med varje arrendetagare.

Illois koloniträdgård finns i Illois, Hirvensalo, på Illoisvägen 2-3. Området ligger ungefär 9 km från Åbo centrum.

Arrendering av odlingslott

Kolonilotternas arrendebelopp är för närvarande 20 cent per kvadratmeter. Därtill erläggs el-, vatten- och vårdavgifter samt en koloniträdgårdsavgift på 2.523 euro som engångsbetalning. Arrendetiden går ut 31.12.2020.