Kom med i parkfadderverksamheten

Anmäl dig:

  • www.turku.fi/respons (områdestalkon)
  • Skriv namnet på den park du vill bli fadder för och ange dina kontaktuppgifter.

Är du intresserad av att sköta grönområden? Åbobor har möjlighet att få en egen fadderpark. Vem som helst som vill påverka trivseln i sin omgivning kan bli fadder. 

I parkfadderverksamheten ingår i första hand parkskötsel, såsom att kratta löv, samla skräp och täcka stigar med flis, samt hö- och kvisttalkon. Du kan bli fadder till exempel för en närskog, en park eller en äng så länge området ligger på stadsägd mark. Ofta handlar det om invånarnas egen närmiljö som de beslutat att ta hand om.

Du kan bli fadder ensam eller i grupp, alla intresserade är välkomna att delta i verksamheten. Yrkeskompetens behövs inte.

Parkfadderverksamheten avviker från normal talkoverksamhet på så sätt att verksamheten är återkommande. Invånarna bestämmer själv på vilket sätt de vill delta och ansvarar för ordnandet av verksamheten.

En individuell plan för skötsel av området upprättas tillsammans med invånarna. Staden bistår med avfallstransporter, lånar ut redskap och handleder vid behov arbetet. Fadderparker kan förskönas genom att plantera lökblommor.

Om du är intresserad av parkfadderverksamheten, anmäl dig via stadens feedbacktjänst så kontaktar vi dig: www.turku.fi/respons (områdestalkon). Skriv namnet på den park du vill bli fadder för och ange dina kontaktuppgifter.