Kommande tomtutbud

I och med nya planer uppstår nya egnahemstomter som erbjuds till kunderna under ansöknings- och anbudsrundor. Tidpunkten för överlåtelsen är beroende bl.a. av planeringsläget i området samt av tidpunkten för byggandet av kommunaltekniken. Ibland sker inhiberingar som leder till att tomten överlåts på nytt via en ansöknings- eller anbudsrunda.

Alla tomter som överlåts för första gången överlåts via försäljning eller uthyrning antingen med öppet anbudsförfarande eller ett ansökningsförfarande som baserar sig på zonpriser. Hyresanbud godkänns endast av naturliga personer. Överlåtelserundor för nya områden ordnas minst en gång i året. Information om detta finns i de lokala tidningarna samt på stadens webbplats.

Vad är ansökningsförfarande?

Vid ansökningsförfarande bestäms tomtpriserna enligt zonpriset och ansökningarna skickas in i huvudsak via den elektroniska tomttjänsten. Om flera ansökningar riktas till samma tomt i förfarandet lottas den ut bland de sökande. Följande saker bör beaktas:

 • Hyresanbud godkänns endast av naturliga personer.

 • Tomterna som omfattas av ansökningsförfarandet överlåts i första hand åt naturliga personer.

 • Samma instans (gäller även familjer) kan endast göra en ansökning per tomt.

 • I ansökan ska den sökande ange de sökta tomternas önskade ordning, som endast används i fall samma instans får flera tomter. I första hand avgör lotten vem som får tomten.

 • Staden uppbär en handpenning på 1 000 euro av den som fått tomten med en separat faktura inom två månader från beslutet om överlåtelse.

 • Ifall den som fått tomten drar sig ur köpet eller hyrningen ska han eller hon betala staden 1 000 euro i rimliga kostnader enligt 2 kap. 8 § i jordabalken.

  Vad är öppet anbudsförfarande?

  Vid öppet anbudsförfarande kan den som lämnar anbudet se de anbud som lämnats för tomterna och höja sitt anbud inom tiden för anbudsförfarandet. Vid öppet anbudsförfarande är det endast möjligt att ge sitt anbud via tjänsten Huutokaupat.com, men den som får tomten kan innan erbjudandet godkänns meddela att han eller hon önskar hyra tomten. Då är basarrendet 4 procent av det erbjudna priset.

 • Staden uppbär en handpenning på 1 000 euro av den som lämnat det godkända anbudet med en separat faktura genast efter att fastighetssektorns sektordirektör har godkänt anbudet.

 • Ifall den som lämnat anbudet drar sig ur köpet eller hyrningen ska han eller hon betala staden 1 000 euro i rimliga kostnader enligt 2 kap. 8 § i jordabalken.

Mer information:
Ritva Tuomainen
Laura Niemi
 

Nyckelord: