Konstens hus

Konstens hus

Öppet under evenemang.

Konstens hus
Nunnegatan 4, Åbo

Konstens hus i Åbo är ett hem för konst och kultur som öppnade våren 2022 för konstnärer, Åbobor och turister. Konstens hus finns i Rettigs gamla tobaksfabrik mitt i Gamla stan i Åbo.

Verksamheten sker på tobaksfabrikens sex våningar och i husen kring gården. I Konstens hus arbetar bildkonstnärer, scenkonstnärer och yrkesfolk inom den kreativa branschen och där ordnas utställningar, framföranden, evenemang och verkstäder av olika slag.

Konstens hus i Åbo Ab främjar och stöder kulturverksamheten i staden liksom sysselsättning och verksamhet för yrkesfolk inom konst- och kulturfältet, och utvecklar och planerar konceptet Konstens hus. Arbetsrummen till de 43 bildkonstnärerna i Konstnärsgillet Finlands Ateljéstiftelse finns i byggnadens tredje och fjärde våning. 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Jere Pensikkala
Verkställande direktör
tfn. 044 907 5876 
jere.pensikkala@taiteentalo.fi

Anna-Maija Vaimala
Producent
tfn. 044 353 3920
anna-maija.vaimala@taiteentalo.fi

Konstens hus, Nunnegatan 4, 20700 Åbo