Kontaktuppgifterna till evenemangstjänster

Kontaktuppgifter

Åbo stads evenemangstjänster är belägna i Åbo stads koncernförvaltning på adressen Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo. Postadressen är:

Åbo stad, koncernförvaltning
Stadsutvecklingsgrupp
Evenemangstjänster
PL 355
20101 Åbo

Åbo stads evenemangstjänster fungerar som en del av Åbo stads koncernförvaltning. Kongresstjänster är däremot en del av Visit Turku. Båda enheter stödjer evenemangs- och kongressarrangörer i Åboregionen och erbjuder hjälp för bokning av lokaler, anskaffande av tillstånd och genomförande av marknadsföring.

EVENEMANGSTJÄNSTER, Åbo stad

Turku Events Bureau

Kontaktdirektör Antti Kirkkola
-    Strategiska helheter av evenemang
-    Ansökningsprocesser och stöd för marknadsföring
-    Bidrag till storevenemang

Kontaktchef Tomi Karjalainen
-    Marknadsföring och samarbete för evenemang

Evenemangskoordinator Kimmo Hyyppä
-    Marknadsföring och planering av evenemang

Evenemangssekreterare Eevi Rannikko
-    Rådgivning om och kundtjänst för evenemang
-    Information om konferens-, logi- och festservice i Åboregionen
-    Rådgivning om ansökningar om evenemangsbidrag
-    Åbodagen
-    Hamnfestivalen vid Aura å  (på finska)
-    Åboregionens evenemangskalender
-    Guide för evenemangsarrangörer (på finska)

Informatör Miia Alhanen
-    Kommunikation
-    Medierelationer

Tillståndshandläggare Kaisa Kauma-Laula 
-    Markanvändningstillstånd och rådgivning om tillstånd: torg, gatuområden, parker m.m.
-    Hyrning av reklamplatser och försäljningsstånd (på finska)

yleisoa_gaalassa_netti_tp.jpg 

KONGRESSTJÄNSTER, Visit Turku, Åbo stad

Turku Convention Bureau

Kongress- och evenemangschef Sari Ruusumo
-    Ansökningsprocesser, tjänster och stöd för marknadsföring av vetenskapliga kongresser och akademiska evenemang
-    Marknadsföring och kommunikation av kongresstaden Åbo
-    Företags- och universitetssamarbete

Marknadsföringsplanerare Anne Malin
-    Information om konferens-, logi- och festservice i Åboregionen
-    Kundtjänst för vetenskapliga kongresser och akademiska evenemang
-    Marknadsföringsmaterial
-    Webbplatsen meetturku.fi