Kontaktuppgifter till Åbo stads evenemangstjänster

Åbo stads evenemangstjänster fungerar som en del av Åbo stads koncernförvaltning.

EVENEMANGSTJÄNSTER, Åbo stad

 

Evenemangsdirektör Antti Kirkkola

  • De strategiska helheterna av ett evenemang 
  • Ansökningsprocesser och marknadsföringsstöd
  • Finansiella bidrag till storevenemang

Evenemangskoordinator Kimmo Hyyppä

  • Marknadsföring och planering av evenemang
  • The Tall Ships Races

Evenemangsplanerare Eevi Rannikko

Projektplanerare Maria Nieminen

  • Rådgivning i ärenden gällande evenemangskundtjänst
  • Åbodagen

Tillståndshandläggare Kaisa Kauma-Laula