Kontaktuppgifter till Åbo stads evenemangstjänster

Kontaktuppgifter

Åbo stads evenemangstjänster är verksamma under Åbo stads koncernförvaltning på adressen Olofsgatan 2, 20700 Åbo. Postadressen är:

Åbo stad, koncernförvaltningen
Stadsutvecklingsgruppen
Evenemangstjänster
PL 355
20101 Åbo

Åbo stads evenemangstjänster fungerar som en del av Åbo stads koncernförvaltning. Kongresstjänsterna är däremot en del av Visit Turku. Båda enheterna stöder evenemangs- och kongressarrangörer i Åboregionen och erbjuder hjälp vid bokning av lokaler, anskaffande av tillstånd och genomförande av marknadsföring.

EVENEMANGSTJÄNSTER, Åbo stad

Turku Events Bureau

Kontaktdirektör Antti Kirkkola
-    De strategiska helheterna av ett evenemang 
-    Ansökningsprocesser och marknadsföringsstöd
-    Finansiella bidrag till storevenemang

Evenemangskoordinator Kimmo Hyyppä
-    Marknadsföring och planering av evenemang

Evenemangsplanerare Eevi Rannikko
-    Rådgivning i ärenden gällande evenemangskundtjänst
-    Information om konferens-, logi- och festtjänster i Åboregionen
-    Rådgivning i evenemangsbidrag
-    Åbodagen
-    Hamnfestivalen vid Aura å (på finska)
-    Åboregionens evenemangskalender
-    Guide för evenemangsarrangörer (på finska)

Tillståndshandläggare Kaisa Kauma-Laula 
-    Markanvändningstillstånd och rådgivning om tillstånd som gäller torg, gatuområden, parker m.m.
-    Uthyrning av reklamplatser och försäljningsstånd (på finska)

yleisoa_gaalassa_netti_tp.jpg 

KONGRESSTJÄNSTER, Visit Turku, Åbo stad

Turku Convention Bureau

Kongress- och evenemangschef Sari Ruusumo
-    Ansökningsprocesser, tjänster och stöd för marknadsföring av vetenskapliga kongresser och akademiska evenemang
-    Marknadsföring och kommunikation av kongresstaden Åbo
-    Samarbeten med företag och universitet

Marknadsföringsplanerare Anne Malin
-    Information om konferens-, logi- och festtjänster i Åboregionen
-    Kundtjänst för vetenskapliga kongresser och akademiska evenemang
-    Marknadsföringsmaterial
-    Webbplatsen meetturku.fi