Åbo museicentral, Fiskaregatan

Ansvarig: 
Direktör för museitjänsterna Juhani Ruohonen

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
Postadress: 
PB 286
20101 Åbo
Gatuadress: 
Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo