Åbo stads familjerådgivning

Ansvarig: 
Serviceförman Kimmo Kiviranta t. 050 310 1695, kimmo.k.kiviranta@turku.fi

Telefon:

Vägledning, rådgivning och tidsbokning 02 262 6853
Byrå 02 262 6862
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Tidsbokning, vägledning och rådgivning, tel. (02) 262 6853
mån 08:30 - 11:15
tis 12:15 - 15:30
ons - tors 08:30 - 11:15
Byrå, tel. (02) 262 6862
mån - fre 08:15 - 15:00

Speciella öppettider

Familjerådgivningens telefontid på svenska
tors - tors 14:00 - 15:30
Postadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, vån. 2
20700 Åbo
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, vån. 2
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, vån. 2
20700 Åbo
Faktureringsadress: 

Verkkolaskutusosoite:
Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Psykososiaaliset palvelut
00370204819800201
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Mikäli verkkolaskutusta ei käytössä:
Turun kaupunki/Hyvinvointitoimiala
Psykososiaaliset palvelut
00370204819800201
PL 5000
02066 DOCUSCAN

Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Tidsbokning

Till barnfamiljer

Telefon:

02 262 6853

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads hälsovårdsväsendet

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads hälsovårdsväsendet
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån 08:30 - 11:15
tis 12:15 - 15:30
ons - tors 08:30 - 11:15

Uppfostrings- och familjerådgivning

Anställdas telefontider

Uppfostrings- och familjerådgivningen betjänar barnfamiljer i Åbo med barn i 0-18 års ålder. 

Familjerådgivningen hjälper och ger stöd i frågor gällande barns och ungas psykiska utveckling samt i frågor gällande föräldraskapet.  

Telefon:

Öppettider mån-fre kl 8.15.-15.30 02 262 6862

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

mån 08:30 - 11:15
tis 12:15 - 15:30
ons - tors 08:30 - 11:15