Åboregionens samjour

Jouren för barn och unga (under 16 år) Åucs, U-sjukhus, Kinakvarngatan 4-8.

Telefon:

Telefon 02 313 8800
Jouren för barn och unga 02 313 1420

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7
Postadress: 
Keramikfabriksgatan 1
20540 Åbo
Gatuadress: 
Keramikfabriksgatan 1
20540 Åbo

Besöksadress: 

Keramikfabriksgatan 1
20540 Åbo

Service

Jour

Åboregionens samjour sköter akut insjuknade och skadade patienter, vars tillstånd kräver specialsjukvård.

+35823138800

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala