Åboservicen

Åboservicen erbjuder många olika slags tjänster för kommuninvånarna.
Kunderna har tillgång till två kunddatorer.
Detaljerade servicebeskrivningar och tillträde till varje specifik webbplats hittar du på listan längst ner.

Fax:

Fax 02 262 7229

Telefon:

Kassatjänster 02 262 7200
Åbo stadsarkiv 02 262 7262
Stads registratorskontor 02 330 033
Servicehelheten för stadsmiljö, kundservice 02 262 4565
Byggnadstillsynens kundservice 02 262 4700

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00
Postadress: 
PB 355
20101 Åbo
Gatuadress: 
Puolalagatan 5
20100 Åbo

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Bygglovskarta

För byggare

Neuvonta ja tiedustelut: Turku-piste, Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, puh. 02 262 4508, kartat@turku.fi

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Rådgivning och förfrågningar: Åboservicen, kundservicet vid Fastighetsaffärsverket tel. 02 2624565

Telefon:

02 262 4565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun Kiinteistöliikelaitos

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn

Ajoneuvosiirtojen toimisto:

Siirroista vastaavat katutarkastajat:

  • puh. 040 196 0365 ja 050 556 6572

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Invånarinitiativet kan göras på Salutorgets Monitori, via e-post eller på nätet kuntalaisaloite.fi

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Koncernförvaltningens registratorskontor finns på Åboservicen, Registratorskontoret tar emot och registrerar handlingar som riktas till staden. Åboservicen ger också mångproffessionell rådgivning gällande stadens tjänster.

Tel. 02 330 033 turun.kaupunki@turku.fi

 

Telefon:

Stads registratorskontoret 02 330 033

Fax:

Stads registratorskontoret 02 262 7229

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin konsernihallinto, asianhallinta
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00

Reparationsunderstöd

Remontoijille ja asunto-osakeyhtiöille

Sovi tapaaminen ennalta korjausneuvoja Mika Palmroosin kanssa.

Telefon:

050 538 7071

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristötoimiala

Aitaamis-, kaivu- ja sijoituslupien asiakaspalvelu toimii Turku-pisteessä, Kaupunkiympäristötoimialan palvelupisteessä.

Lisätietoja luvista ja niiden hakemisesta www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/kadut-ja-yleiset-alueet/aita...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Telefon:

02 262 4508

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristötoimiala

Telefon:

02 262 4565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunkiympäristötoimiala