Allmän toalett i närheten av Åbo slot

Obehindrad wc.

Öppettider

1.10.-30.4.
mån - sön 07:00 - 23:00

Speciella öppettider

1.5.-30.9.
mån - sön 07:00 - 02:00
Postadress: 
Gatuadress: 

Besöksadress: 

Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
Obehindrad wc.

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska