Arkeologinkadun päiväkoti (Jäkärlän Puistokatu 18)

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:

Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00 (onsdagar 9.00-12.00)

Ansvarig: 
Tuija Putkonen

Telefon:

Tuija Putkonen 050 396 7134
Lampolankatu 6 040 146 0698
Jäkärlän Puistokatu 18 040 160 2931
Postadress: 
Jäkärlän Parkgatan 18
20460 Åbo
Gatuadress: 
Jäkärlän Parkagatan 18
20460 Åbo

Besöksadress: 

Jäkärlän Parkgatan18
20460 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Småbarnsfostran för barn mellan 0 - 6 -år. Kommunal dagvård, Jäkärlä

Kommunal Dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska