Artukainen brandstation

Vid nödsituationer ring 112.

Ansvarig: 
brandingenjör Jari Karjalainen

Telefon:

Telefonväxel 02 263 3111
Postadress: 
Gatuadress: 
Hyrköisvägen 2
20420 Åbo

Besöksadress: 

Hyrköisvägen 2
20240 Åbo

Service

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska