Avdelningen för fortsatt neurologisk rehabilitering

Avdelningen erbjuder rehabilitering och vård efter olika neurologiska skador eller av annan anledning orsakad nedgång av konditionen. Syftet är att patienten ska uppnå en så bra funktionsförmåga det är möjligt och bli återanpassad hem antingen som självständigt boende eller med hjälp av stöd. I avdelningens verksamhet betonas en övergripande bedömning av situationen, patientens initiativförmåga och en planmässig återkomst hem.

Ansvarig: 
Avd.skötare Raija Teerimäki

Telefon:

Telefon 02 266 2361
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Besökstid
mån - sön 12:00 - 18:00
Postadress: 
Kaskenlinna, PL 1
20701 ÅBO
Gatuadress: 
Lillheikkilävägen 3
20700 Åbo

Besöksadress: 

Lillheikkilävägen 3, D-flygel, 2. vån.
20700 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Telefon:

Telefon 02 266 2361

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor