Boende- och missbrukarservice

Ansvarig: 
Ledande socialarbetare P. Lehti

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
02 262 6101

Öppettider

mån - fre 09:00 - 16:00
Postadress: 
PB 364
20101 ÅBO
Gatuadress: 
Aningaisgatan 1 D
20100 Åbo

Besöksadress: 

Aningaisgatan 1 D
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Missbrukar- och boendeservice

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Utkomststöd

För bostadslösa åbobor

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Vuxensocialarbete

För bostadslösa åbobor

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettide (Telefontid mån - fre 9 - 10)
mån - fre 09:00 - 16:00