Centraltandkliniken

Ansvarig: 
ansvarig tandläkare K. Salmivirta

Telefon:

Munhälsovårdens tidsbeställning 02 266 0644
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Munhälsovårdens tidsbeställning
mån - tis 07:30 - 15:30
ons - fre 08:00 - 15:30
Postadress: 
PL 9
20701 Åbo
Gatuadress: 
Luolavuorivägen 2
20700 Åbo

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2, byggnad 1C, 2. vån.
20700 Åbo
Faktureringsadress: 
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade
No induction loop
Ingen induktionsslinga

Service

Munhälsovården

alla åbobor

Munhälsovårdens tidsbeställning svarar på möjliga frågor om tidsreservationer.

Telefon:

Munhälsovårdens tidsbeställning 02 266 0644

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Munhälsovårdens tidsbeställning
mån - tis 07:30 - 15:30
ons - fre 08:00 - 15:30