Cygnaeus daghem och förskola

Om du har frågor gällande ansökan till dagvården, ta kontakt med:
Servicehandledning för småbarnsfostran
tel. 02 262 5610 vardagar 9.00–15.00
varhaiskasvatus@turku.fi

Ansvarig: 
Tf. enhetschef Siri Nyberg

Telefon:

Siri Nyberg 050 432 3689
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Gregorius IX väg 12
20540 Åbo
Gatuadress: 
Gregorius IX väg 12
20540 Åbo

Besöksadress: 

Gregorius IX väg 12
20540 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Daghemsverksamhet

Svenskspråkig dagvårds enhet

Åbo stads dagvård, förskolaplatser också i Skolgatan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Svenskspråkig dagvård

Svenskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska