Cygnaeus förskola

Ansvarig: 
tf. enhetschef Siri Nyberg

Telefon:

Siri Nyberg 050 432 3689
Björnen 050 432 3693
Räven 040 152 4731
Bävern 040 358 5309
Postadress: 
Skolgatan 10
20100 Åbo
Gatuadress: 
Skolgatan 10
20100 Åbo

Besöksadress: 

Skolgatan 10
20100 Åbo

Service

Förskoleundervisning (svenskspråkig)

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska