Daghem Mukulax/ Hantverkaregatan

Ansvarig: 
Marja-Terttu Puurila

Telefon:

Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu 050 408 1138

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Hantverkaregatan 20 A
20100 Åbo
Gatuadress: 
Hantverkaregatan 20 A
20100 Åbo

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 20 A
20100 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska