Daghem Mukulax Hirvensalo

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Marianne Paappa

Telefon:

050 408 1384

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Kukolavägen 40
20900 Åbo
Gatuadress: 
Kukolavägen 40
20900 Åbo

Besöksadress: 

Kukolavägen 40
20900 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/Hirvensalo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska