Daghemmet Auringonnousu

Ansvarig: 
Tiina Kärri

Telefon:

Tiina Kärri 040 455 7483

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Ålandsgatan 2
20740 Åbo
Gatuadress: 
Ålandsgatan 2
20740 Åbo

Besöksadress: 

Ålandsgatan 2
20740 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Haritussa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Auringonnousu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska