Daghemmet Folkhälsan Gunghästen

Ansvarig: 
Martina Laine

Telefon:

Folkhälsan Gunghästen 044 788 6043

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Industrigatan 43
20520 Åbo
Gatuadress: 
Industrigatan 43
20520 Åbo

Besöksadress: 

Industrigatan 43
20520 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privata daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska