Daghemmet Folkhälsan Kastanjen

Private day care centre in Swedish.

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Paula Sinisalo-Forsblom

Telefon:

Paula Sinisalo-Forsblom 044 788 5972

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Fänriksgatan 3 a
20500 Åbo
Gatuadress: 
Fänriksgatan 3 a
20500 Åbo

Besöksadress: 

Fänriksgatan 3 a
20500 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Privata daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska