Daghemmet Halikolo

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Maria Vuorinen

Telefon:

Maria Vuorinen 045 7875 2451
Sateenkaari Koto Oy/ Halikolo 044 054 3020

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Påvegatan 14 H
20540 Åbo
Gatuadress: 
Påvegatan 14 H
20540 Åbo

Besöksadress: 

Påvegatan 14 H
20540 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Halisissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Halikolo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska