Daghemmet Karitsa

Ansvarig: 
Janina Majabacka

Telefon:

Päiväkoti Karitsa 02 235 8567
Janina Majabacka 044 335 8567

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Paljetie 2
20520 Åbo
Gatuadress: 
Paljetie 2
20520 Åbo

Besöksadress: 

Paljetie 2
20520 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Itäharjulla, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karitsa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska