Daghemmet Karusellimaa

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Anni Liukkonen

Telefon:

Karusellimaa 040 834 0864

Öppettider

mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Ekmansgatan 4
20320 Åbo
Gatuadress: 
Ekmansgatan 4
20320 Åbo

Besöksadress: 

Ekmansgatan 4
20320 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karusellimaa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karusellimaa

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska